راه کارهای مدیریت ازدحام

راه کارهای مدیریت ازدحام ،  بمنظور بهبود روند مراجعین به واحدهای خدمت دهنده مراکز ،  از جمله کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی ، حوادث و اورژانس ، و مراقبت های اولیه ، بر استانداردهای روز طراحی و پیاده سازی شده است ، و با بهره گیری از بانک اطلاعاتی حاصله ابزاری مناسب جهت رفع مشکلات و مدیریت منابع در اختیار مدیران قرار خواهد گرفت .

سازمانهای بزرگ با چند مرکز درمانی

راه کارهای مدیریت ازدحام ، مدیریت منابع و توزیع بیمار در سازمان های دارای چند مرکز خدمت دهنده ، موجب ایجاد نظام یکپارچه ارتباط با بیماران و فراهم ساختن بستری با امنیت بالا در حفظ اطلاعات درمانی است.

مراکز درمانی و بیمارستان ها

ارائه راهکارهای مدیریتی در مراکز درمانی بر اساس اندازه ، حجم مراجعین و فرهنگ منطقه با هم تفاوت های بسیاری دارند ، لذا بمنظور ارتقاء بهره وری و تکریم مراجعین ، کلیه سیستم ها بصورت انعطاف پذیر طراحی شده اند .

کلینیک ها و مطب پزشکان

کلینیک ها و مطب پزشکان علاوه بر استفاده از امکانات مدیریتی ، می توانند سهولت دسترسی بیماران به خدمات قابل ارائه خود را فراهم نمایند ، که باعث کاهش هزینه های دسترسی و افزایش رضایتمندی مراجعین خواهد شد .

نوبت دهی اینترنتی