اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۷

سازمانهای بزرگ با چند مرکز درمانی

راهکارهای مدیریت منابع ، مدیریت ازدحام و توزیع بیمار در سازمان های دارای چند مرکز خدمت دهنده ، موجب ایجاد نظام یکپارچه ارتباط با بیماران و فراهم ساختن بستری با امنیت بالا در حفظ اطلاعات درمانی است که ضمن تسهیل مراجعات بیماران ، زیرساخت مناسبی را برای مدیریت بهینه ارائه خدمات درمانی و ارتقای دانش بهداشت و سلامت در میان اقشار جامعه شده و امکانات منحصر بفردی جهت راهبری مستقل سیستم ها توسط هر یک از مراکز ، و مدیریت واحد روی کلیه مراکز توسط ستاد مدیریت سازمان بمنظور اطلاع لحظه ای از نحوه ارائه خدمت به مراجعین ، داده کاوی و دریافت گزارش های مدیریتی بی بدیل از بانک اطلاعاتی متمرکز ایجاد شده ، را فراهم می سازد .

از ویژگی های این سیستم می توان ایجاد سرویس های یکپارچه ارتباطی ، اطلاع رسانی ، نوبت دهی و پرداخت الکترونیکی در بستر تلفن ، وب سایت ، نرم افزار موبایل ، کدهای دستوری اپراتورهای تلفن همراه USSD و شبکه مجازی برای مراجعین غیر حضوری ، و مدیریت جریان مراجعین و پاسخگوئی به درخواست آنان از بدو ورود از طریق دستگاه کیوسک ، بردهای اطلاع رسانی ، سیستم مدیریت صف ، و ثبت میزان رضایتمندی از نحوه ارائه خدمت پس از دریافت خدمت ، از طریق راه کارهای پردازش ابری SAAS (Software as a Service ) نام برد که این امر باعث جلوگیری از راه اندازی سیستم های جزیره ای در هر مرکز درمانی ، کاهش هزینه های فعالسازی ، کاهش زمان نصب و راه اندازی ، سهولت در توسعه ، کاهش هزینه های نگهداری ، کاهش ریسک عدم حضور پس از ثبت درخواست نوبت ، اخذ گزارش های دقیق و بروز از کلیه مراکز تحت پوشش بواسطه بانک اطلاعاتی جامع ایجاد شده ، ارتباط و دسترسی آسان مراجعین به خدمات قابل ارائه در کلیه مراکز تحت پوشش سازمان خواهد شد .

خرید سیستم نوبت دهی
 • سامانه نوبت دهی تلفنی متمرکز
 • سامانه ارتباطی ، اطلاع رسانی و نوبت دهی متمرکز در قالب اپلیکیشن موبایل
 • وب سایت نوبت دهی و اطلاع راسانی متمرکز
 • سامانه نوبت دهی USSD متمرکز
 • تشکیل پروفایل متمرکز بیماران
 • اطلاع رسانی عمومی به بیماران از طریق پیامک
 • اطلاع رسانی عمومی به بیماران از طریق تماس تلفنی خودکار
 • وب سایت اطلاع رسانی و نوبت دهی اختصاصی هر مرکز درمانی ، در زیر دامنه های سازمان
 • ساماندهی نوبت دهی متمرکز حضوری مراکز درمانی از طریق نرم افزار کیوسک
 • ساماندهی و مدیریت صف بیماران از بدو ورود تا خروج از مرکز
 • ثبت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات
 • حذف ترددهای غیر ضروری و صرفه جویی در وقت و هزینه های دسترسی بیماران
 • کاهش زمان حضور بیماران در مراکز درمانی و کاهش میزان سرایت بیماری ها
 • کنترل و مدیریت ارجاعات بیماران به تخصص های مختلف و جلوگیری از هزینه های اضافی درمان
 • فراهم آمدن بستر اطلاعاتی مناسب جهت مدیریت و برنامه ریزی بهتر در توزیع منابع درمانی با توجه به گزارشهای دقیق از مراجعات بیماران و تشخیص کمبود ها و نیاز های واقعی درمان در هر یک از مراکز درمانی تحت پوشش.
 • تشخیص سریع شیوع بیماری ها با در دست داشتن آمار دقیق از میزان مراجعات و علل بیمارها.
 • امکان برآورد میانگین زمان انتظار بیماران در هر یک از مراکز درمانی و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت کاهش زمان حضور بیمار در مراکز.
 • جلوگیری از تعدد مراجعه بیماران به مراکز مختلف خارج از قوانین تعریف شده در مراکز
 • پیاده سازی سیستم ارجاع بیماران به مراکز یا متخصصین دیگر
 • امکان گزارش گیری های متنوع تخصصی با در دست داشتن بستر اطلاعاتی یکپارچه از میزان مراجعات و علل بیماری ها در داشبوردهای مدیریتی این طرح.
 • مشاهده لحظه ای از وضعیت نوبت دهی به تفکیک مرکز ، شهر و نوع سامانه
 • مشاهده لحظه ای کاربران و پزشکان فعال در هر یک ازمراکز
 • گزارش تعداد کل درخواست های موفق و نا موفق بر اساس تخصص و پزشک به تفکیک نوع سامانه
 • مشاهده بیماران در حال انتظار
 • میانگین زمان انتظار بیماران بر اساس تخصص و پزشک
 • گزارش تعداد بیماران خدمت داده شده
 • گزارش تعداد نوبت دهی مراکز
 • گزارش تغییرات در نوبت های ثبت شده توسط کاربران مرکز
 • آمار میانگین زمان حضور پزشک برحسب روز ، ماه و دوره زمانی معین
 • گزارش از پزشکان غائب در زمان تعیین شده بر اساس مرکز
 • جمع زمان حضور پزشک برحسب روز ، ماه ودوره زمانی معین
 • تعداد بیماران هر کاربر ، پزشک ، تخصص در بازه زمانی مورد نظر
 • تعداد نوبت های غیر حضوری اخذ شده به تفکیک عادی و VIP
 • تعداد نوبت های حضوری اخد شده به تفکیک عادی و VIP
 • تعداد نوبت های سرویس داده شده به تفکیک تخصص ، پزشک ، کاربر به تفکیک عادی و VIP و ….
 • گزارش از تعداد مراجعه بیماران به مرکز درمانی در فاصله زمانی مختلف به همراه گزارش درصدی که چند درصد مراجعه تکراری داشته است
 • گزارش از تعداد مراجعه بیماران به تخصص در فاصله زمانی مختلف به همراه گزارش درصدی که چند درصد مراجعه تکراری داشته است
 • گزارش از تعداد مراجعه بیماران به پزشک در فاصله زمانی مختلف به همراه درصدی که چند درصد مراجعه تکراری داشته است
 • گزارش از بیمارانی که نوبت گرفته اند و مراجعه کرده / نکرده اند بهمراه تعداد در فاصله زمانی مشخصو امکان انتقال از این گزارش به لیست سیاه
 • گزارش وضعیت هر بیمار در فاصله زمانی مورد نظر یا کل بیماران ( وضعیت نوبت ها ، مدت انتظار از زمان حضور تا فراخوان پزشک + میانگین زمان هر نوبت )
 • مشاهده لحظه ای وضعیت هر یک از سامانه های ارتباطی
 • مشاهده پیک ارتباط بیماران به تفکیک نوع سامانه بر اساس مراکز
 • گزارش افزونگی و کاهش درخواست از تخصص های مختلف و مقایسه آن با زمانهای قبل
بررسی خودکار اطلاعات هویتی بیماران :
جهت ثبت اطلاعات هویتی صحیح بیماران ، امکان استخراج اطلاعات هویتی ، و وضعیت استحقاق بیمه ، از طریق وب سرویس های موجود امکان پذیر می باشد .
ارتباط با نرم افزارهای مدیریت مراکز درمانی :
جهت سهولت در عملیات و روند کار واحدهای پذیرش ،  امکان انتقال کلیه اطلاعات هویتی ، وضعیت بیمه ، نوبت های ثبت شده و مبلغ پرداختی به نرم افزار مدیریت مراکز درمانی وجود دارد .
پرداخت هزینه خدمت هنگام ثبت نوبت :
با توجه به امکان استخراج نوع بیمه و وضعیت آن ، امکان پرداخت هزینه قطعی هر خدمت از طریق هریک از درگاه های حضوری و غیر حضوری فراهم خواهد بود .
از جمله سازمان های دارای چند مرکز درمانی تحت پوشش می توان از دانشگاه های علوم پزشکی ، مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی استان ها ، نام برد که در حال حاضر فراز سیستم افتخار همکاری موفق با مراکز زیر را پیدا کرده است :
 • دانشگاه علوم پزشکی استان قم – ۱۲ مرکز درمانی تحت پوشش
 • دانشگاه علوم پزشکی استان یزد – ۸ مرکز درمانی تحت پوشش
 • دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان– ۸ مرکز درمانی تحت پوشش
 • دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر– ۸ مرکز درمانی تحت پوشش
 • دانشگاه علوم پزشکی منطقه سیرجان– ۸ مرکز درمانی تحت پوشش
 • دانشگاه علوم پزشکی منطقه رفسنجان– ۸ مرکز درمانی تحت پوشش
 • دانشگاه علوم پزشکی منطقه گناباد– ۸ مرکز درمانی تحت پوشش
 • دانشگاه علوم پزشکی منطقه ساوه– ۸ مرکز درمانی تحت پوشش
 • مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی استان تهران – ۸ مرکز درمانی تحت پوشش
 • مدیریت درمان استان اصفهان – ۳۰ مرکز درمانی تحت پوشش
نوبت دهی اینترنتی