اسفند ۱, ۱۳۹۶

شبیه سازی اورژانس در مرکز درمانی

Emergency Medicine Simulation

شبیه سازی اورژانس در مرکز درمانی

فرایندهای ناکارآمد در بخش های اورژانس می تواند موجب افزایش زمان انتظار برای بیمار یا حتی در معرض خطر قرار‌دادن بیمار بشود، به ویژه هنگامی که اتفاق غیر‌منتظره‌ای رخ دهد. ناکارآمدی فرآیندها هزینه‌ها را افزایش و سودآوری را کاهش می‌دهد.  شبیه‌سازی کمک می‌کند تا عملیات خود را بهبود ببخشید در حالی که خود را برای بدترین حالت هم آماده می‌کنید.

What is Emergency Medicine Simulation

شبیه سازی اورژانس پزشکی چیست؟

شبیه‌سازی بخش‌های اورژانس شما را قادر می‌سازد تا تمام جنبه‌های فرآیند بخش اورژانس و گردش کار را مدل کنید.  این مدل‌های شبیه‌سازی معمولا شامل تعامل بین توابع، منابع مورد نیاز و تنوع در فرآیند است.  شبیه‌سازی بخش اورژانس می‌تواند کارایی و رضایت بیمار را بهبود بخشد و هزینه‌ها را کاهش دهد و به شما اجازه می‌دهد تا:

  • تعیین کنید چه تعداد پزشک، پرستار و کارمند برای هر تغییر مورد نیاز است.
  • میانگین زمان بازدید از اتاق اورژانس را کاهش دهید.
  • اطمینان حاصل کنید که به اندازه کافی تخت برای بیمار در دسترس است.
  • به اشتراک گذاری تجهیزات مشترک و منابع گروهی.
  • تعیین اینکه کدام بیماران باید فورا خدمات دریافت کنند.
نوبت دهی
نوبت دهی اینترنتی