بهمن ۲۸, ۱۳۹۶

شبیه سازی حضور جریان بیمار در مرکز درمانی

Hospital Patient Flow Simulation

شبیه سازی حضور جریان بیمار در مرکز درمانی

چالش های مراکز درمانی

  • مراکز درمانی بایستی به طور مداوم با نیازهای درمانی نوین، سازگار شوند تا توانایی پاسخگویی به نیاز بیماران را داشته باشند.
  •  مراکز درمانی بایستی شیوه های جدیدی را برای افرایش کیفیت درمان با قیمت پایین تری پیدا کنند. همچنین بایستی کارایی و ثبات عملیاتی را بهبود داده و مدل های نوین کسب و کار خود را در جهت افزایش ظرفیت توسعه دهند.
  • متاسفانه، اغلب روشهای بهبود فرایند، مدل‌هایی را ارائه نمی‌دهند که نتایج آن به طور دقیق قابل پیش‌‌بینی باشد و این روش ها به مراکز درمانی جهت بهبود کمک شایانی نمی کند.
نوبت دهی

اینجاست که شبیه سازی به کمک واحدهای درمانی می آید

  • شبیه سازی به مراکز درمانی کمک می کند تا فرایندهای خود را اندازه گیری و بهینه سازی کنند و در نتیجه جریان حضور بیمار در مرکز درمانی را بهبود دهند.
  • شبیه سازی به مدیران مراکز درمانی این امکان را می‌دهد که مدل‌هایی را ایجاد کنند که بتوان آنها را سریعا آزمایش و تنظیم کرد.
  •  شبیه سازی به سبب استفاده از روش استاندارد آزمون و خطا، موجب کاهش هزینه ها ، صرفه جویی در زمان و کاهش ریسک خواهد شد.

شبیه سازی مراکز درمانی را در زمینه های زیر کمک خواهد کرد:

نوبت دهی اینترنتی