اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۷

مشتریان

مشتریان سیستم نوبت دهی

جهت مشاهده مشتریان سیستم نوبت دهی ، به تفکیک هر استان ، روی استان مورد نظر کلیک نمایید.

 عمده مشتریان سیستم نوبت دهی فراز سیستم ، واحد های درمانی و بیمارستانی تحت نظر سازمان تامین اجتماعی ، دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان های خصوصی کشورمان ایران  می باشند.

فشارسنج:
فشارسنج:
نوبت دهی اینترنتی