نوبت دهی از طریق تلگرام

نوبت دهی از طریق تلگرام برای رزرو نوبت توسط مراجعین طراحی و پیاده سازی شده است. مراجعین میتوانند از طریق این ربات، پس از ثبت نام و عضویت اقدام به رزرو نوبت در تاریخ مورد نظرشان نمایند. در این ربات مراجعین به مشخصات نوبت های رزرو شده خود دسترسی داشته و در صورت نیاز میتوانند جهت لغو نوبت رزرو شده اقدام نمایند.

نوبت دهی از طریق تلگرام
نوبت دهی از طریق تلگرام
نوبت دهی از طریق تلگرام
نوبت دهی از طریق تلگرام

ربات تخصصی تلگرام برای مدیریت نوبت ها توسط مرکز به گونه ای طراحی و پیاده سازی شده است که فهرست مراجعین و تعداد نوبت های رزرو شده در هر تاریخ به صورت مجزا قابل مشاهده میباشد. مرکز از طریق این ربات میتواند فهرست مراجعین ویزیت شده را نیز در اختیار داشته باشد.

جهت خرید نوبت دهی تلگرام

نوبت دهی اینترنتی