بهمن ۲۵, ۱۳۹۶

نوبت دهی از طریق وبسایت

نوبت دهی از طریق وبسایت

نوبت دهی از طریق وبسایت با نگاهی تخصصی به حضور در فرآیندهای بازاریابی دیجیتال و دسترسی آسان مراجعین به خدمات مرکز، طراحی و پیاده سازی شده است.

مراکز با استفاده از این سیستم میتوانند خدمات خود را به ساده ترین روش در اختیار مراجعین قرار دهند و مراجعین امکان مشاهده و انتخاب تاریخ و ساعت حضور در مرکز را خواهند داشت.

نوبت دهی از طریق وبسایت

جهت خرید

نوبت دهی از طریق وبسایت

نوبت دهی اینترنتی