نوبت دهی از طریق کیوسک

نوبت دهی از طریق کیوسک ، جهت سهولت مراجعین و جلوگیری از تجمع بیماران، می تواند راهکار مناسبی باشد.نرم افزار نوبت دهی کیوسک منطبق با کیوسک های مجهز به صفحه لمسی طراحی شده است که مراجعین بتوانند به راحتی با سیستم مرتبط و ضمن انتخاب تخصص پزشک مورد نظر را انتخاب نمایند. پس از انتخاب پزشک، تاریخ و ساعت حضور را مشاهده و از طریق چاپگر اطلاعات نوبت خود را دریافت خواهند کرد.
نوبت دهی از طریق کیوسک
  • اطلاع از خدمات قابل ارائه در واحد درمانی
  • اطلاع از تخصص ها و زمان خضور پزشک
  • رزرو نوبت از پزشک مورد نظر
  • درافت شماره نوبت و زمان حضور در واحد درمانی
  • دریافت زمان حضور پزشک در صورت نداشتن نوبت
  • پرداخت هزینه مربوطه از طریق کارت های بانکی عضو شتاب
نوبت دهی از طریق کیوسک

کیوسک و استند نوبت دهی

از دیگر موارد استفاه از کیوسک و استند نوبت دهی ، در مراکز پر ازدحام نظیر بانک ها ، فروشگاه های شلوغ ، دفاتر پستی ، پلیش +۱۰ و ... می باشد. سیستم نوبت دهی با تخصییص نوبت به مراجعه کننده ، به مراجعه کننده تیکتی بصورت تایپ شده ، که حاوی اطلاعات نوبت و تعداد افارد منتظر در صف می باشند را نمایش میدهد .

استند و کیوسک نوبت دهی و مدیریت صف فراز سیستم

جهت خرید نوبت دهی از طریق کیوسک

نوبت دهی اینترنتی