راه کار های نوبت دهی مراکز درمانی

سیستم نوبت دهی مراکز درمانی و نوبت دهی بیمارستان

نوبت دهی بیمارستان ، نوبت دهی مراکز درمانی ، نوبت دهی مطب پزشک ، نوبت دهی کلینیک ، همگی بصورت جامع و شامل سیستم های نوبت دهی از طریق تلفن ، نوبت دهی از طریق وبسایت ، نوبت دهی از طریق تلگرام ، نوبت دهی از طریق اپلیکیشن موبایل ، نوبت دهی از طریق کدهای USSD ، می باشند.

برای مدیریت صف تشکیل شده در مرکز درمانی ، بیمارستان ، کلینیک ، واحد درمانی ، استفاده از سیستم های مدیریت صف و فراخوان نوبت کمک شایانی جهت سهولت مدیریت صف های تشکیل شده خواهد بود.

جهت خرید سیستم نوبت دهی

راه کار های نوبت دهی مراکز درمانی

 • دریافت نوبت از طریق تلفن

 • دریافت نوبت از طریق وب سایت

 • دریافت نوبت از طریق تلگرام

 • دریافت نوبت از طریق USSD

 • دریافت نوبت از طریق تلفن

 • دریافت نوبت از طریق وب سایت

 • دریافت نوبت از طریق تلگرام

 • دریافت نوبت از طریق USSD

راه کار های نوبت دهی مراکز درمانی

مزیت استفاده از

راه کار های نوبت دهی مراکز درمانی:

نتیجه حاصل از تجزیه تحلیل اطلاعات مربوط به تعداد تماس بیماران با مرکز درمانی و تعداد نوبت های اخذ شده توسط آنان،حکایت از ۸ برابر بودن تعداد درخواست نوبت نسبت به تعداد نوبت های قابل ارائه دارد.

لذا درحالت سنتی بابت هر نوبت، ۸ سفر درون شهری یا برون شهری اتفاق می افتد که از این ۸ سفر تنها یک سفر آن اثر بخش می باشد.

براساس اطلاعات مرکز خدمات ماشینی وزارت بهداشت، تعداد کل مراکز بهداشتی و درمانی فعال در کشور بالغ بر ۶۰۰۰ مرکز درمانی می باشد. که با نصب سیستم های نوبت دهی می توان حجم وسیعی از سفرهای ناموفق(بالغ بر سه میلیون سفر ناموفق در کشور)را کاهش تا باعث کاهش هزینه، کاهش زمان صرف شده، ایجاد آرامش برای بیماران، جلوگیری از تنش های ناشی از عدم دریافت نوبت پس از مراجعه و بسیاری از مشکلات ناشی از آن از قبیل مصرف سوخت، آلودگش هوا، جلوگیری نمود.

راه کار های نوبت دهی مراکز درمانی

مدیریت صف مرکز درمانی

با افزایش مراجعین به واحد درمانی، ایجاد صف ها طولانی امری بدیهی است. برای جلوگیری از ازدحام و برقرای آرامش برای مراجعین و همچنین پرسنل واخد درمانی، مدیریت صف با استفاده از تجهیزات تعبیه شده، می تواند راهکاری مناسب جهت افزایش رضایتمندی مشتریان باشد.

 • مرحله ۱

  مراجعه بیمار به مرکز درمانی

 • مرحله ۲

  پرینت اطلاعات نوبت ، با مراجعه به کیوسک

 • مرحله ۳

  صف انتظار پذیرش

 • مرحله ۴

  فراخوانی نوبت بیمار توسط پذیرش

 • مرحله ۵

  صف انتظار ویزیت بیمار

 • مرحله ۶

  فراخوانی نوبت بیمار توسط پزشک

 • مرحله ۱

  مراجعه بیمار به مرکز درمانی

 • مرحله ۲

  پرینت اطلاعات نوبت ، با مراجعه به کیوسک

 • مرحله ۳

  صف انتظار پذیرش

 • مرحله ۴

  فراخوانی نوبت بیمار توسط پذیرش

 • مرحله ۵

  صف انتظار ویزیت بیمار

 • مرحله ۶

  فراخوانی نوبت بیمار توسط پزشک

نرم افزار ارنا، راه‌حلی بین‌المللی برای شبیه سازی صنعت درمان است.

نرم افزار ارنا، راه‌حلی بین‌المللی برای شبیه سازی صنعت درمان است.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر

جهت خرید

راه کار های نوبت دهی مراکز درمانی

نوبت دهی اینترنتی