مزایای سیستم نوبت دهی آنلاین

مزایای سیستم نوبت دهی آنلاین

از مراکز پزشکی و درمانی و بیمارستان ها تا سالن های آرایشگاهی و باشگاه ها ی ورزشی و بانک ها .. همه و همه به سمت نوبت دهی آنلاین پیش می روند. با توجه به اینکه در عصر حاضر بیشتر وقت مردم ، با گوشی ها هوشمند همراه ، تبلت و کامپیوتر سپری میشود ، اطلاعت بیشتر دربارهمزایای سیستم نوبت دهی آنلاین[…]

سیستم نوبت دهی بیمارستانی چه مزایایی دارد؟

سیستم نوبت دهی بیمارستانی چه مزایایی دارد؟ سیستم نوبت دهی بیمارستانی چه مزایایی دارد؟ افزایش رضایت بیماران از پزشکان و پرستاران بیمارستانی و افزایش کیفیت خدمات پزشکی در حوزه سلامت قابل دستیابی است. دستیابی به اهداف بالا با استفاده از سیستم های نوبت دهی بیمارستانی و تخصیص مناسب منابع و در نهایت بهره گیری از اطلاعت بیشتر دربارهسیستم نوبت دهی بیمارستانی چه مزایایی دارد؟[…]

خرید سیستم نوبت دهی

راه کارهای افزایش بهره وری بیمارستان

راه کارهای افزایش بهره وری بیمارستان ، واحد درمانی، مطب پزشک فاکتورهای اساسی رضایت بیماران در مراکز درمانی شامل ۳ بخش می باشد. مکانیزم های خدمت دهی مرکز درمانی ، پرسنل کارآزموده از اپراتور مرکز درمانی تا پزشک ، و در نهایت یک محیط کاملا محترمانه که با احترام ، با مراجعین برخورد می نماید اطلاعت بیشتر دربارهراه کارهای افزایش بهره وری بیمارستان[…]

نوبت دهی

خدمات سریع نوبت دهی و پزشکی

خدمات سریع نوبت دهی و پزشکی از آنجا که سیستم نوبت دهی بیمارستان، یک سیستم در دسترس برای همه است. فرآیندهایی مانند صورتحساب، نسخه، صورتحساب پزشکی و غیره می تواند به خوبی هماهنگ شده. در نتیجه صرفه جویی در زمان بیمار و ارائه کیفیت بهتر خدمات را در پی خواهد داشت. این امر ارتباط طولانی اطلاعت بیشتر دربارهخدمات سریع نوبت دهی و پزشکی[…]

ذخیره سازی مدارک پزشکی بدون خطا

ذخیره سازی مدارک پزشکی بدون خطا پرونده های بهداشتی و پزشکی ذخیره شده از لحاظ الکترونیکی عاری از هرگونه خطا می باشند، زیرا از طریق یک سیستم امن و تأیید شده تمام اطلاعات مربوط به بیمار در پرفایل مربوطه ذخیره می گردد. اگر هر یک از اطلاعات اولیه نادرست باشد، سیستم خطایی  به وضوح نشان اطلاعت بیشتر دربارهذخیره سازی مدارک پزشکی بدون خطا[…]

سیستم نوبت دهی بیمارستانی

سیستم نوبت دهی بیمارستانی

سیستم نوبت دهی بیمارستانی سیستم نوبت دهی بیمارستانی برای بیماران بسیار کاربردی است. زیرا بیماران می توانند در هر زمان با انتخاب زمان ویزیت در سیستم های نوبت دهی، نوبت خود را رزرو نمایند. علائوه بر این ، تمام ارتباطات بیشتر مانند تأیید پرداخت حق ویزیت پزشک . تأیید زمان ویزیت و یادآوری ها و اطلاعت بیشتر دربارهسیستم نوبت دهی بیمارستانی[…]

EMR (سیستم پرونده الکترونیک پزشکی بیمار)

EMR (سیستم پرونده الکترونیک پزشکی بیمار) بیمارستان و یا کلینیکی که در آن سیستم نوبت دهی و سیستم مدیریت EMR (سیستم پرونده الکترونیک پزشکی بیمار) اجرایی شده است ، کارایی افزایش می یابد. دلیل افزایش کارایی کل بیمارستان و یا کلینیک (واحد درمانی) ،صرفه جویی در زمان می باشد ، زمانی که صرف جستجو برای اطلاعت بیشتر دربارهEMR (سیستم پرونده الکترونیک پزشکی بیمار)[…]

نوبت دهی

هماهنگی آسانتر

هماهنگی آسانتر مفهوم مدیریت ابر نه تنها در زمینه فنی، بلکه در زمینه مراقبت های بهداشتی نیز کاربرد دارد. یک مدل مبتنی بر سرویسی که بیمارستان یا پزشکان را برای رزرو نوبت آنلاین و مدیریت اطلاعات بر روی ابر قرار می دهد. بر اساس ابر ساخته شده ، به چندین کاربر یا اداره اجازه می اطلاعت بیشتر دربارههماهنگی آسانتر[…]

جستجو آسان و سریع پرونده های بیمار

جستجو آسان و سریع پرونده های بیمار

جستجو آسان و سریع پرونده های بیمار جستجو آسان و سریع پرونده های بیمار مدیریت ساخت داده های بصورتی تعریف شده که هر گونه اطلاعات را می توان به راحتی بازیابی نمود و امکان درز اطلاعات نیز وجود نخواهد داشت. نسخه های پیشنهادی، سابقه پزشکی بیمار، چک آپ منظم بیمار و تمام اطلاعات مربوطه را اطلاعت بیشتر دربارهجستجو آسان و سریع پرونده های بیمار[…]

دنیای دیجیتال بدون کاغذ

دنیای دیجیتال بدون کاغذ حرکت به یک سیستم مدیریت دیجیتالی، بیمارستان ها و کلینیک های پزشکان را از مدیریت مداوم و ذخیره سازی اسناد مبتنی بر کاغذ رها خواهد نمود. در حال حاضر، تمام اسناد مهم و گزارش های بیمار را می توان به صورت آنلاین اسکن و ذخیره نمود. این امر باعث می شود اطلاعت بیشتر دربارهدنیای دیجیتال بدون کاغذ[…]

نوبت دهی اینترنتی