سیستم نوبت دهی اینترنتی وتلفنی درمانگاه شهید بهشتی تفت

سیستم نوبت دهی اینترنتی وتلفنی درمانگاه شهید بهشتی تفت
با توجه به اینکه یکی از مشکلات اساسی درمانگاه بیمارستان شهید بهشتی  حجم بالای مراجعه کنندگان وارائه نوبت به آنها بود.
سیستم نوبت دهی اینترنتی وتلفنی درمانگاه شهید بهشتی تفت با امکاناتی مانند رزو نوبت، اطلاع رسانی روزهای حضور پزشکان ،ارسال پیامک هنگام رزو نوبت ویا لغو نوبت ویا جابجایی نوبت راه اندازی شد.
 
از این پس همشهریان عزیز میتوانند با شماره تلفن های ۳۲۶۳۶۰۰۱ الی ۳۲۶۳۶۰۰۵ ویا از طریق کد دستوری #۱۷۰۰۳۵*۶۶۵۵* ویا از طریق وب سایت CLINIC.SSU.AC.IR/TAFT نوبت خود را ثبت نمایید.
 
توجه داشته باشید ارائه نوبت  از ساعت ۷ صبح تا ساعت ۱۲ شب قبل از نوبت میباشد.
 
ارائه کد ملی بیمار اجباری است  
سیستم نوبت دهی اینترنتی وتلفنی درمانگاه شهید بهشتی تفت
نوبت دهی اینترنتی